Οι Δήμοι να μπουν στη μάχη κατά του ιού

αναδημοσιεύουμε άρθρο του Σπύρου Αντωνίου, μέλους της δημοτικής κίνησής μας:

Η εξάπλωση του covid-19 βρίσκει (και) την Ελλάδα με αποδυναμωμένο σύστημα υγείας και περιορισμένους οικονομικούς πόρους για κοινωνική προστασία, απόρροια της πολυετούς λιτότητας και της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που υπηρέτησαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

Η το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση δεν ξέ­φυ­γε φυ­σι­κά από την ασφυ­ξία της «δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας» με αρ­νη­τι­κές επι­πτώ­σεις για την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των δη­μο­τών. Σε αυτή τη νέα συν­θή­κη, δη­μο­τι­κά σχή­μα­τα, σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων, μα­χη­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες κα­τοί­κων, χρειά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σου­με μια δια­φο­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των Δήμων.

Για την ώρα, η έκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών (10,7 εκατ. ευρώ στους Δή­μους και 5 εκατ. στις Πε­ρι­φέ­ρειες), κυ­ρί­ως για την προ­στα­σία και τη στή­ρι­ξη  των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην κα­θα­ριό­τη­τα, φα­ντά­ζει μικρή. Ει­δι­κά όταν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ δα­πα­νώ­νται στο κυ­νή­γι των προ­σφύ­γων στα σύ­νο­ρα, σε εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα ή στις εθνι­κι­στι­κές φιέ­στες για το 2021. Ει­δι­κά από τη στιγ­μή που δεν προ­βλέ­πε­ται καμία πρό­σλη­ψη για να κα­λυ­φθούν τα κενά στις δη­μο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες.

Συνέχεια ανάγνωσης «Οι Δήμοι να μπουν στη μάχη κατά του ιού»

Να κερδίσει η ζωή, η κοινωνία & η αλληλεγγύη, όχι η αγορά κι ο ατομισμός!

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο τα αδιέξοδα των πολιτικών της λιτότητας και της διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Έδειξε ότι  όταν  ο περίφημος ιδιωτικός τομέας έρχεται αντιμέτωπος με τα δύσκολα αδυνατεί να αντεπεξέλθει. Όλοι οι κυβερνώντες, παλιοί και νέοι, στην εποχή των μνημονίων αντιμετώπιζαν την υγεία ως εμπόρευμα. Και τώρα μόνο δημόσιες κεντρικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης, πρόνοιας, προφύλαξης και θεραπείας μπορούν να σώσουν την κατάσταση. Μόνο ένα ενισχυμένο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσει την επιδημία.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καλούμαστε όλοι/ες να δείξουμε υπευθυνότητα, περιορίζοντας όσο γίνεται τις μετακινήσεις μας, ώστε να μειώσουμε την εξάπλωση του ιού και να σώσουμε ζωές. Να στηρίξουμε τους εργαζομένους/ες σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που παλεύουν για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Από την πλευρά μας ως δημοτική κίνηση Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να αναστείλουμε τις δια ζώσης διαδικασίες και τις προγραμματισμένες δράσεις μας. Και να δηλώσουμε εθελοντικά διαθέσιμοι/ες στους συμπολίτες μας και στις υπηρεσίες του Δήμου για κάθε δυνατή βοήθεια εφόσον μας ζητηθεί.

Η ευθύνη του καθενός μας, όμως, δεν απαλλάσσει το κράτος από τις ευθύνες του να παρέχει στον κάθε πολίτη την μέγιστη δυνατή φροντίδα και υποστήριξη. Για αυτό, καλούμε τη δημοτική αρχή να απαιτήσει τώρα τα αναγκαία έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους δήμους για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των κατοίκων:

  • Να καθαρίζονται οι δημοτικοί χώροι, οι πλατείες και τα άλση και να απολυμαίνονται οι κάδοι και κρίσιμοι για την λειτουργία της πόλης χώροι, από όπου διέρχεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων.
  • Να μην ζητηθούν τροφεία και δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα που οι παιδικοί σταθμοί και οι δημοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.
  • Να στηριχθούν όλοι οι εργαζόμενοι/ες στο δήμο και να δοθούν σε αυτούς/ες στην καθαριότητα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας ώστε να εκτελέσουν με ασφάλεια το έργο τους.
  • Καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας με πρόσχημα την επιδημία. Να γίνουν επιτέλους οι απαραίτητες προσλήψεις και να σταματήσει η υποστελέχωση της.
  • Να δημιουργηθούν συνεργεία που θα εφοδιάζουν με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης τους συμπολίτες μας που για λόγους υγείας δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους.
Συνέχεια ανάγνωσης «Να κερδίσει η ζωή, η κοινωνία & η αλληλεγγύη, όχι η αγορά κι ο ατομισμός!»

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για ακύρωση προστίμων στα δημοτικά σχήματα «Δρόμοι Αντίστασης»

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της 12/3 η δημοτική κίνηση Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη κατέθεσε ένα ψήφισμα για την ακύρωση της κλήτευσης και των πιθανών βαριών προστίμων στους επικεφαλής και τους υποψήφιους/ες δημοτικούς συμβούλους των δημοτικών κινήσεων Δρόμοι Αντίστασης στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Δάφνης-Υμηττού. Η κλήτευση είναι για παραλείψεις σε σχέση με τα οικονομικά βιβλία της προεκλογικής περιόδου που προβλέπονται βάσει του νόμου 3870/2010.

Όπως έχουμε ξαναπεί αυτός ο νόμος ουσιαστικά ποινικοποιεί την πολιτική δράση με τα εξοντωτικά πρόστιμα ακόμα και για την ανάρτηση απλώς ενός πανώ ή κάποιων αφισών. Πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ανυπότακτης Πόλης, είχε υπερψηφίσει ομόφωνα παρόμοιο ψήφισμα για την ακύρωση του υπέρογκου προστίμου των 50.000 που είχε επιβληθεί στον Θανάση Αγαπητό, περιφερειακό σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας (δείτε σχετικά εδώ).

υ.γ.: Σε αυτή την περίπτωση το ψήφισμα πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία, μόνο 3 αντιδήμαρχοι της διοίκησης (Βούρτσης, Χαλκιαδάκη, Καλαρρύτης) το καταψήφισαν. Ο κ.Βούρτσης μάλιστα εξεμάνη λέγοντας «κορόϊδα είμαστε εμείς που ακολουθούμε το νόμο;», ερώτημα που από ό,τι φαίνεται θυμάται κατά το δοκούν…Δεν ισχύει άραγε για τα υπέρογκα χρέη που έχει αφήσει μαζί με τον αδερφό του ως παλιότεροι μισθωτές χώρου της ΜΑΞΙΑΔΗΖ και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής εταιρείας του δήμου (άρα εμμέσως όλους τους δημότες εφόσον ανήκει σε αυτόν) ως ακόμα ανείσπρακτες οφειλές;

Προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για το ζήτημα του κορονοϊού

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο της 12/3 καταθέσαμε γραπτώς ένα πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων άμεσης εφαρμογής για τις δημοτικές υπηρεσίες αυτή την περίοδο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έχει κενά όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στο συντονισμό τους, για αυτό θεωρήσαμε ότι είναι χρέος μας να συμβάλουμε με προτάσεις προς το δήμο και τις υπηρεσίες του για το καλό όλων των συμπολιτών μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «Προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για το ζήτημα του κορονοϊού»

Πρόληψη, ευθύνη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας οι άμυνες μας στον κορονοϊό

Η εξάπλωση του κορονοϊού δεν προσφέρεται για τοποθετήσεις με ευκολία, απαιτεί ευθύνη στο τι λέμε και κάνουμε. Ακολουθούμε τα μέτρα πρόληψης ατομικά και συλλογικά και καλούμε να υπάρχει αίσθημα ευθύνης σε όσους/ες τοποθετούνται δημόσια. Και φυσικά να ενισχυθεί ΑΜΕΣΑ το σύστημα δημόσιας υγείας και περίθαλψης, που έχει πληγεί σημαντικά από τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας. Αυτή είναι η πιο βασική άμυνά μας απέναντι σε κάθε ιό. Στο πλαίσιο αυτό αναδημοσιεύουμε μία σημαντική δημόσια έκκληση 125 ιατρών για αυτά τα ζητήματα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δείτε τη εδώ.

Mήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από την κερκίδα του Ηλυσιακού

Tώρα όλοι να βγουν μπροστά να μιλήσουν ενάντια στον εθνικισμό και το ρατσισμό, όπως έκαναν φίλαθλοι του Ηλυσιακού δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από τις κερκίδες του γηπέδου της πόλης μας!

Δεν φταίνε οι μετανάστες/πρόσφυγες, φταίνε κυβέρνηση, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Στέλνουμε την αγάπη μας και την αλληλεγγύη μας σε όλους και όλες τους κατατρεγμένους μετανάστες/τριες και πρόσφυγες. Ο δήμαρχος κ.Θώδας έσπευσε να πει σε πρόσφατη συνέντευξη του στο in.gr ότι ο δήμος μας δεν έχει χώρο για νέους πρόσφυγες και μετανάστες. Ο,τι λέει δηλαδή και κάθε δήμαρχος στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο,τι λένε κυβέρνηση και ΕΕ που συνυπέγραψαν για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή που οδήγησαν εκατομμύρια συνανθρώπους μας στην προσφυγιά. Τους πολέμους που συμμετέχει ενεργά η γειτονική Τουρκία και χρησιμοποιεί πλέον τους πρόσφυγες και ως «διαπραγματευτικό» μέσο πίεσης για την εξασφάλιση της στήριξης στα σχέδια της για εισβολή και κατοχή μέρους του συριακού εδάφους και στήριξης ισλαμιστών τρομοκρατών εκεί.

Μόνη λύση ο απεγκλωβισμός των προσφύγων από τα νησιά, η ελεύθερη μετακίνηση στη χώρα,η παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων για να πάνε στις χώρες όπου θέλουν οι ίδιοι/ες, η ενσωμάτωσή τους ως ισότιμων ανθρώπων στις κοινωνίες μας. Κόντρα στους πολέμους, στις απάνθρωπες συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας και το Δουβλίνο ΙΙ, ενάντια στη λογική της Ευρώπης-Φρούριο. Η αλληλεγγύη θα νικήσει!

το σκίτσο είναι του Μιχάλη Κουντούρη