Προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για το ζήτημα του κορονοϊού

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο της 12/3 καταθέσαμε γραπτώς ένα πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων άμεσης εφαρμογής για τις δημοτικές υπηρεσίες αυτή την περίοδο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έχει κενά όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στο συντονισμό τους, για αυτό θεωρήσαμε ότι είναι χρέος μας να συμβάλουμε με προτάσεις προς το δήμο και τις υπηρεσίες του για το καλό όλων των συμπολιτών μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Πρόταση για πλέγμα μέτρων και προβλέψεων από τον Δήμο για την προστασία των πολιτών και των δημοτικών υπαλλήλων από τον κορωνοϊό: πρόληψη, προστασία, εποπτεία και παροχή αρωγής.

Η εξέλιξη της παγκόσμιας πανδημίας κορωνοϊού έχει δυστυχώς προκαλέσει ένα σύνολο αντιδράσεων που κινούνται από την αδικαιολόγητη ανησυχία (σε περιπτώσεις στα όρια της μαζικής παράκρουσης και εκτεταμένης παραπληροφόρησης) έως την εντυπωσιακή αδράνεια και ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων.

Αναμφίβολα οι οδηγίες του αρμόδιου κρατικού φορέα (ΕΟΔΥ) οφείλουν να αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για την στάση και τα μέτρα των κρατικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και ατομικά την στάση όλων εμάς των πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, δύο δεδομένα είναι εκείνα τα οποία μας ωθούν να προβούμε στις παρακάτω προτάσεις. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι από τις 9/3, ο ΕΟΔΥ άλλαξε τον ορισμό του ύποπτου κρούσματος: πλέον ως ύποπτο λογίζεται εκείνο του κρούσμα που απλά εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού, χωρίς πια να απαιτείται να έχει ταξιδέψει σε κάποια από τις χώρες όπου ο ιός βρίσκεται σε έξαρση ή να έχει έρθει σε επαφή με κάποιο άλλο ύποπτο κρούσμα.

Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι στον Πύργο ο δήμαρχος δημοσιοποίησε καταγγελίες πολιτών για συμπολίτες μας, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να βρίσκονται σε καραντίνα (λόγω επαφής με επιβεβαιωμένα κρούσματα), εκείνοι κυκλοφορούσαν αμέριμνοι σε δημόσιους χώρους και χώρους μαζικής εστίασης. Δεν υπήρχε όμως κάποια πρακτική αντίδραση, καθώς απουσιάζει ο μηχανισμός που θα επιβλέπει, αλλά και θα συνδράμει τους συμπολίτες μας που μπαίνουν σε καραντίνα.

Παράλληλα, μέτρα οφείλουν να ληφθούν και για όλες εκείνης τις υπηρεσίες του δήμου ή υπό την εποπτεία του δήμου, όπου υπάρχει μαζική προσέλευση πολιτών, ώστε να προστατευθούν τόσο οι ίδιοι οι πολίτες, όσο και οι υπάλληλοι.

Δεν θεωρούμε ότι η λήψη προληπτικών μέτρων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «υστερία». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για την λήψη προληπτικών μέτρων στα πλαίσια των οδηγιών του ΕΟΔΥ, μέτρων συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών (πρόβλεψη που φαίνεται να απουσιάζει πλήρως από την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) και πληροφόρησης του κοινού (ειδικά όσων δια ζώσης προσέρχονται σε δημοτικά καταστήματα) καθώς και προληπτικής διαμόρφωσης μηχανισμών αρωγής και εποπτείας, εάν από τα μεμονωμένα κρούσματα περάσουμε σε φάση έξαρσης (ειδικά εάν προκύψουν περιπτώσεις καραντίνας στα όρια του Δήμου μας). Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε:

 • Τον προσδιορισμό της οργανικής μονάδας (ή ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από υπαλλήλους διαφορετικών οργανικών μονάδων και, πιθανώς, αντιδημάρχου-ων) στα πλαίσια του δήμου, που θα αναλάβει την εποπτεία της εξέλιξης του ιού και τη λήψη μέτρων, βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ, αλλά και τον συντονισμό των διαφορετικών δημοτικών υπηρεσιών (υπηρεσία καθαριότητας, σχολικές επιτροπές και διευθυντές σχολείων κλπ) για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή αυτών των μέτρων. Στη ομάδα αυτή πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος του σωματείου εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η άμεση ενημέρωση (από «πάνω προς τα κάτω», αλλά και από «κάτω προς τα πάνω», καθώς πιθανές υπηρεσιακές ασυνέχειες προκαλούν πάντα καθυστερήσεις), όσο και η συνεργασία και εμπιστοσύνη του προσωπικού του δήμου.
 • Ορισμός υπαλλήλου-«σημείου επαφής» σε κάθε κτήριο όπου στεγάζεται δημοτική υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής λήψη μέτρων που μεταβιβάζονται από την συντονιστική ομάδα. Προφανώς, οι ανώτεροι ιεραρχικά υπάλληλοι πρέπει κατά προτεραιότητα να ορίζονται ως «σημεία επαφής» καθώς έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα διοικητικής εποπτείας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να οριστεί ως «σημείο επαφής» ανώτερος ιεραρχικά υπάλληλος, εκείνος ή εκείνη οφείλει να ορίζει συγκεκριμένο υφιστάμενό του ως «σημείο επαφής», ορισμός που οφείλει να βρίσκεται εν γνώσει της συντονιστικής ομάδας.
 • Ανάρτηση των οδηγιών ατομικής υγιεινής του ΕΟΔΥ σε κάθε γκισέ/ γραφείο υπαλλήλου που έρχεται σε επαφή με κοινό (με έμφαση στη διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας), ώστε να μην θεωρεί ο συναλλασσόμενος πολίτης ότι η τήρησή τους εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια ή σε τυχόν «παραξενιά» του υπαλλήλου, καθώς και ανάρτησή τους  σε εμφανή σημεία των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Αφαίρεση από τις δημοτικές υπηρεσίες αντικειμένων κοινής χρήσης (στυλό, μολυβιών, μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων)  και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε διασφάλιση της απολύμανσης των αντικειμένων αυτών, για προστασία των πολιτών που τα χρησιμοποιούν, όπως συστήνει ο ΕΟΔΥ.
 • Έγκαιρη προμήθεια από το Δήμο επαρκούς ποσότητας αντισηπτικών διαλυμάτων (ή άλλων ισοδύναμων προϊόντων), που να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών/ κτηρίων, καθώς και το χρονικό διάστημα που θεωρείται κρίσιμο, μέχρι το τέλος της άνοιξης. Η προμήθεια αυτή οφείλει να καλύπτει πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους του δήμου που σε καθημερινή βάση καλούνται να εργαστούν  σε χώρους μαζικής συνάθροισης και, πιθανόν, προσέλευσης κοινού, και σε δεύτερο βαθμό τους συναλλασσόμενους πολίτες (οι οποίοι μπορούν να καλύπτονται και από τα προϊόντα που οι ίδιοι έχουν).
 • Διασφάλιση συχνών καθαρισμών λείων επιφανειών κοινής χρήσης, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ορισμός, βάσει πλήθους που περνάει από κάθε υπηρεσία/ κτήριο, καθώς και πλήθους κοινών επιφανειών,  από πλευράς της συντονιστικής ομάδας σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους «σημεία επαφής», της συχνότητας καθαρισμών και των επιφανειών που πρέπει να καθαρίζονται, ώστε να υπάρχουν κοινοί και ομοιόμορφοι κανόνες. Έτσι θα διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της πρόβλεψης συχνών καθαρισμών και θα εποπτεύεται η υλοποίησή τους. Ιδιαίτερα έμφαση πρέπει να δοθεί στα σχολεία και τους χώρους συνάθροισης παιδιών, καθώς  τα παιδιά, ναι μεν δεν αποτελούν ευπαθή ομάδα, παρ’ όλα αυτά εμφανίζουν υψηλότερη αναλογία κρουσμάτων, σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδας, με κίνδυνο να «μεταφέρουν» τον ιό στο σπίτι (όπου κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες).
 • Προληπτική και έγκαιρη διαμόρφωση μηχανισμού που θα συνδράμει συμπολίτες μας που τυχόν θα τεθούν σε καραντίνα. Ειδικά για συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας, θα είναι αναγκαία η αρωγή από πλευράς του Δήμου. Σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα των συμπολιτών μας να προμηθεύονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής χωρίς να βγαίνουν από το σπίτι τους, ειδικά σε περίπτωση που δεν μπορούν/ δεν θέλουν να τους συνδράμουν οικεία πρόσωπα.
 • Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για την προφύλαξη των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τον παραπάνω μηχανισμό, έπειτα από συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ για το ποια είναι τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας, καθώς τα ΜΑΠ που χρησιμοποιούν οι Δήμοι δεν έχουν σχέση με αυτά που απαιτούνται για την επαφή με φορείς του ιού.
 • Έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμός με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Αττικής, ώστε ο Δήμος να είναι ενήμερος για τυχόν ύποπτα κρούσματα ή πολίτες με επιβεβαιωμένα κρούσματα που τίθενται σε καραντίνα στα όρια του, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει μέσω του ανωτέρω μηχανισμού την αξιοπρεπή ποιότητα ζωής κατά το διάστημα της καραντίνας, αλλά και να εποπτεύει τους συμπολίτες μας για την εξέλιξη της υγείας τους και την τήρηση της καραντίνας.
 • Πρόβλεψη (και εξατομικευμένη ενημέρωση για αυτήν τη δυνατότητα) για δυνατότητα πρόσβασης  στο κοινωνικό παντοπωλείο και τροφοδοσία από αυτό για συμπολίτες μας που βρίσκονται σε καραντίνα (οι ίδιο ή/και η οικογένειά τους) ώστε να διασφαλίζονται είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση που βιώσουν αιφνίδια μεταβολή του ατομικού/ οικογενειακού εισοδήματος (π.χ. απόλυση, αδυναμία άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή οποιαδήποτε ιδιαίτερη επιβάρυνση λόγω καραντίνας). Διασφάλιση της ταχείας σύγκλησης της αρμόδιας επιτροπής για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων.
 • Συνάντηση του δημάρχου και αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου με τους επικεφαλής των ενοριών της πόλης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και ανταλλαγή απόψεων για την λήψη μέτρων προστασίας σε έναν από τους βασικούς χώρους μαζικής συνάθροισης όπου προσέρχονται ευπαθείς ομάδες.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s