Εκδρομή του δημάρχου στη ΔΕΘ με λεφτά των πολιτών;

Το καλοκαίρι και οι διακοπές τελείωσαν δυστυχώς και ένα νέο φθινόπωρο μπαίνει με τη χώρα μας στη σκιά ενός νέου σκανδάλου υποκλοπών. Με παρακολουθήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ.Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων, μελών του ΚΚΕ και ποιός ξέρει τι άλλο θα αποκαλυφθεί αργότερα.

Η κυβέρνηση και ειδικότερα ο πρωθυπουργός, που με απόφασή του η ΕΥΠ υπάγεται πλέον προσωπικά σε αυτόν από το 2019, είναι αντικειμενικά σε δύσκολη θέση. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει των ευθυνών της, πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα που πλέον εμφανώς δεν αρκεί, από ό,τι φαίνεται σκοπεύει να καταφύγει και σε άλλες μεθόδους. Μία από αυτές είναι να προσπαθήσει να στήσει μία φιέστα στην έκθεση της ΔΕΘ με την αντίστοιχη καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού. Και φαίνεται ότι για την απόπειρα επιτυχίας αυτής της φιέστας θα επιστρατευτούν λυτοί και δεμένοι ώστε να φανεί ότι η ομιλία έχει μαζικό ακροατήριο και αποδοχή από προσωπικότητες.

Θα πείτε και εμάς τι μας νοιάζουν όλα αυτά τοπικά; Από ό,τι φαίνεται λοιπόν στην επιστράτευση αυτή κλήθηκε και ο δήμαρχός μας κ.Θώδας όπως μάθαμε στην σημερινή έκτακτη Οικονομική Επιτροπή με αποκλειστικό θέμα την έγκριση κονδυλίου 496 ευρώ για τη μετάβαση και διαμονή του στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της ΔΕΘ! Να πληρώσουμε δηλαδή εμείς οι πολίτες του Ζωγράφου μία μετακίνηση και διαμονή που κανείς δεν καταλαβαίνει πώς σχετίζεται με τη δουλειά και τα καθήκοντα του δημάρχου….

Μπορεί ο κ.Θώδας να έχει από παλιά στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, δικαίωμά του είναι. Όπως δικαίωμά του είναι και να στηρίζει τον πρωθυπουργό ενώ αποκαλύπτεται μία νέα αντιδημοκρατική εκτροπή στην οποία αυτή η οικογένεια έχει διαπρέψει (βλ. Ιουλιανά, υποκλοπές Μαυρίκη το ’92-’93 κλπ.). Εμείς ως δημότες γιατί πρέπει να πληρώνουμε για αυτή τη στήριξη όμως;

Αναμένουμε με ενδιαφέρον στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο και τη στάση των μελών της διοικούσας συμπαράταξης που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούν άραγε;

δείτε παρακάτω τη σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Ζωγράφου, 30/08/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  23220    

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                                                               

Γραφείο Επικοινωνίας

Ταχ.Δ/νση    : Γ.Ζωγράφου 7 τ.κ  15772

Πληροφορίες: Μακρυκώστα Δάφνη

Τηλέφωνο    : 213 2024135 – 136

E- mail         : dhmos.zografou@zografou.gr 

Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΣ: 	Τον Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση συμμετοχής, μετακίνησης, έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη συμμετοχή του Δημάρχου στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
η οποία πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 10/09/2022 έως και τις 18/09/2022».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμαρχος Ζωγράφου προτίθεται να επισκεφθεί την 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται από 10/09/2022 έως και 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επομένως, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 140, παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114),
 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Οικ.2/56533/0022/10-10-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1772/2006),
 3. Του άρθρου 58, περ. ε’, του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτ. ια΄ και του άρθρου 75, παρ. 12 του ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010),
 4. Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010),
 5. Του άρθρου 18, παρ. 15 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ /Α’ 85),
 6. Του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015),
 7. Της υπ’αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 απόφασης του Υπ.Οικ. (ΦΕΚ Β΄ 20/2016),
 8. Της υπ’αριθμ. 2/74450/ΔΕΠ/2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκυκλίου του Υπ.Οικ.,
 9. Της υπ’αριθμ. 648/ ΑΠ 69738-24.9.2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68).

οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συμμετοχή του Δημάρχου στο ανωτέρω, θα βαρύνουν την πίστωση των Κ.Α.: 02.00.6421.01 και 02.00.6421.02 έτους 2022, με το συνολικό ποσό των 496,00 € ως εξής:

 • 00-6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», ποσό 396,00 €
 • Έξοδα οδικής μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη με υπηρεσιακό όχημα (αποζημίωση 0,15€/χλμ. Βάσει της υπ’αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 1772).

           Ζωγράφου – Θεσσαλονίκη με επιστροφή:

           511χλμ * 0,15€/χλμ.* 2 διαδρομές * 1 όχημα = 153,30€

 • Έξοδα διοδίων 31,35€ * 2 διαδρομές * 1 όχημα (με επιστροφή) = 62,70€
  • Ημερήσια αποζημίωση 3 ημερών (9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2022), (40,00€/ημερησίως).

     40,00€ * 1 άτομο * 3 ημέρες = 120,00€

Διευκρινίζεται ότι η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη για την ημέρα επιστροφής, όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών (άρθρο 11, παρ. 2Α, περ. 3 του Ν. 4336/2015).

 • 00-6421.02 «Έξοδα διανυκτέρευσης Μετακινούμενων Αιρετών», ποσό 160,00 €
 • Έξοδα διανυκτέρευσης 2 ημερών (9 και 10 Σεπτεμβρίου 2022) έως 80,00€/διανυκτέρευση (βάσει της υποπαρ. Δ9, της παρ. Δ, του άρθρου 2 του ν.4336/2015, ΦΕΚ 94Α).

          2 διανυκτερεύσεις * 1 άτομο * 80€/διανυκτέρευση = 160,00€

Προτείνεται δε, να οριστεί υπόλογος διαχείρισης του ανωτέρω ποσού η υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας, Μακρυκώστα Δάφνη, η οποία θα επιμεληθεί την καταβολή αυτού και θα αποδώσει λογαριασμό εντός τριμήνου από την εκταμίευσή του.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για:

 1. την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης.
 2. την έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου.
 3. την έγκριση της ημερήσιας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω.
 4. τον ορισμό υπολόγου διαχείρισης του συνολικού ποσού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s