Για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισίων

Η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στα όρια που προβλέπει το ΠΔ 187/Δ/2011 είναι πάγιο αίτημα των τοπικών κινημάτων και θα έχει στην ευρύτερη περιοχή μας την επίδραση και την εμβέλεια αντίστοιχη με αυτή που έχει το Πάρκο Τρίτση για τη Δυτική Αττική.

Τι Πάρκο ονειρευόμαστε;

Πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο όπως το σκεπτόμαστε εμείς και πλήθος κατοίκων της γειτονιάς μας που αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για το σκοπό αυτό;

Με τον ανασχεδιασμό όλου του οδικού δικτύου με σκοπό τη δραστική μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσα στο Πάρκο και την παροχή επιλεγμένων προσβάσεων μέσω της Κατεχάκη και της Παπανδρέου σε χώρους πάρκινγκ. Οι δρόμοι που σήμερα ‘χωρίζουν’ τα στρατόπεδα, τα γήπεδα και τις νησίδες πάρκων πρέπει να καταργηθούν. Τα εκτεταμένα πάρκινγκ που υπάρχουν ιδιαίτερα γύρω από το σημερινό Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Μπαντμιντον) πρέπει να αποδοθούν για άλλες χρήσεις.

Με την ενοποίηση των νησίδων πρασίνου που σήμερα είναι μαντρωμένες επειδή ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς (δήμους, υπουργεία, στρατόπεδα, πανεπιστήμια κλπ) και την ανάπτυξη νέων περιοχών που θα κυριαρχεί το πράσινο και η φύση.

Με την αποκάλυψη και την ανάδειξη των παλαιών χαράξεων του Ιλισού ποταμού και άλλων παραποτάμιων ρευμάτων όπου αυτό είναι εφικτό.

Με την απομάκρυνση σημαντικού μέρους των κτιρίων, ιδιαίτερα όσων δεν έχουν αρχαιολογική και ιστορική αξία και ειδικά του αυθαίρετου Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή (Μπαντμιντον) που έχει κριθεί εδώ και χρόνια κατεδαφιστέο.

Με την απόδοση των κτιρίων και των γηπέδων σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους των περιοχών για τους δώσουν ζωή, να λειτουργήσουν λέσχες, κυλικεία, χώρους μάθησης, άθλησης κλπ.

Όλοι όσοι μιλούν για Πάρκο σήμερα τα ίδια σκέπτονται;

Η διοίκηση Καφατσάκη επικεντρώθηκε σε όλη τη θητεία της στην υποβάθμιση του στόχου για ενιαίο Πάρκο και στην ανάδειξη ενός συμβιβαστικού πλάνου, στο οποίο ένας νέος Φορέας θα αναλάβει τη διαχείριση και τη φροντίδα των διαθέσιμων ελεύθερων χώρων. Φυσικά αυτό το πλάνο δεν απέκλειε την οικοδόμηση περιοχών που σήμερα δεν είναι ελεύθεροι χώροι (πχ φυτώριο δήμου Αθηναίων), ακόμα και αν αυτές οι περιοχές βρίσκονται στην καρδιά του εν δυνάμει Πάρκου. Γι’ αυτό και οι εμπνευστές του συμβιβαστικού πλάνου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι τοπικοί υποστηρικτές τους έφτασαν στο σημείο να προτείνουν ΚΑΙ μητροπολιτικό πάρκο ΚΑΙ γήπεδο του ΠΑΟ, μιλώντας δήθεν για ‘ισοζύγιο πρασίνου’ που θα διατηρηθεί!

Στο ίδιο μοτίβο και άλλοι υποψήφιοι (Αγγελόπουλος, Παπακωνσταντίνου) ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατήρηση των εμπορευματικών χρήσεων και ιδιαίτερα του Μπαντμιντον παρά για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Τι πρέπει να γίνει για να φτιαχτεί το Πάρκο;

Πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα η σχετική νομοθεσία που θα προσδιορίζει τους όρους χρήσης των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στα όρια του Πάρκου. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια τέτοια νομοθεσία που θα κατοχυρώσει το χαρακτήρα του Πάρκου σαν χώρο υψηλού πρασίνου και θα απομακρύνει οριστικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός ‘πάρκου’ στα πρότυπα αυτού που συζητιέται και για το Ελληνικό, δηλαδή νησίδων πρασίνου ανάμεσα σε θηρία εμπορικής εκμετάλλευσης (καζίνο, οικισμοί, γήπεδα – mall κλπ). Το πρώτο βήμα είχε γίνει με τη ψήφιση του ΠΔ 187/Δ/2011, όμως για προφανείς λόγους ποτέ δεν ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση και παράδοση της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που θα θωράκιζε επιστημονικά και θεσμικά το εγχείρημα έναντι εμπορικών χρήσεων. Αυτή η μελέτη, από όσο γνωρίζουμε έχει ολοκληρωθεί και έχει μείνει ‘στα συρτάρια του Υπουργείου’, ακριβώς γιατί τεράστια συμφέροντα πλήττονται από την ενδεχόμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από τότε μέχρι και σήμερα, όποιος φορέας προσφεύγει στο ΣΤΕ για να ακυρώσει μέρος του σχετικού ΠΔ 187/Δ/2011 υπερασπίζοντας τα συμφέροντα αυτά, κερδίζει τις υποθέσεις ακριβώς λόγω της απουσίας αυτής της ΣΜΠΕ (Δήμος Βάρης-Κορωπίου, Εταιρία διαχείρισης θεάτρου Μπαντμιντον κλπ)!

Θα βοηθήσει η ίδρυση του Φορέα;

Η ίδρυση ενός Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων υπήρξε πάγιο αίτημα των τοπικών κινημάτων και είναι σημαντική κατάκτηση ότι σήμερα τίθεται στην ημερήσια διάταξη.

Όμως υπάρχει ένα σημαντικό διακύβευμα που δεν έχει ξεκαθαριστεί, το οποίο μπορεί να μετατρέψει την ίδρυση του Φορέα από ευτυχές γεγονός σε έναν εφιάλτη για την περιοχή μας: εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της ΣΜΠΕ έστω παράλληλα με την ίδρυση του φορέα, και εφόσον ήδη το  ΠΔ 187/Δ/2011 έχει υποστεί αλλεπάλληλες ακυρώσεις με δικαστικές αποφάσεις, τότε τί Πάρκο σκοπεύει η πολιτεία να προωθήσει; Ποιο πλάνο δηλαδή θα υπηρετήσει αυτός ο φορέας;

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κάλλιστα ο φορέας αυτός μπορεί να αποτελέσει απλά ένα όχημα για την καλύτερη οργάνωση της εμπορικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου της περιοχής. Ή χειρότερα, να αναλάβει τη φροντίδα των νησίδων πρασίνου σε ένα ‘πάρκο’ που θα οικοπεδοποιηθεί και θα χτιστεί απ’ άκρου σε άκρο, με γήπεδα – mall και πολυάριθμους νέους οικισμούς στα σημερινά όρια της περιφερειακής Υμηττού και των όμορων δήμων των μεσογείων σε ένα πλάνο επέκτασης της πόλης προς τα πάνω και από τις δύο πλευρές του βουνού.

Οι ανησυχίες μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αν λάβουμε υπ’ όψη ότι:

  • Εξαιρούνται από την χωρική αρμοδιότητα του φορέα τα στρατόπεδα Ζορμπά, Βαρύτη και Φακίνου και δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απόδοσης τους. Άρα ήδη το Πάρκο είναι κουτσουρεμένο και δεν γίνεται καμία τομή σε σχέση με το παρελθόν, στην ενοποίηση μεγάλων εκτάσεων πρασίνου που σήμερα είναι κατακερματισμένες και παρεμβάλλονται πυκνοί δρόμοι ανάμεσα τους.
  • Ο φορέας αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Γουδή (Μπαντμιντον), ενώ θα έπρεπε να ορίζεται σαφώς το πλάνο απομάκρυνσης του παράνομου, αυθαίρετου και κατεδαφιστέου κτιρίου και απόδοσης των 115 στρεμμάτων που σήμερα καταλαμβάνει για ανάπτυξη υψηλού πρασίνου.
  • Για την εκτέλεση ενός τέτοιου μεγαλόπνοου πλάνου δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου θα έπρεπε να προβλέπεται συγκεκριμένη δέσμευση της πολιτείας για χρηματοδότηση των έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντ’ αυτού, πρακτικά η πολιτεία θα δεσμεύει μέρος των ήδη κουτσουρεμένων ΚΑΠ που αποδίδονται στους δήμους της Αττικής. Μέρος δηλαδή, από τα χρήματα που δίνει το κράτος στους δήμους για να λειτουργήσουν, που δεν καλύπτουν σήμερα ούτε το 50% των πάγιων εξόδων τους (μισθοδοσία, συντηρήσεις εξοπλισμού κλπ)! Ενώ την ίδια στιγμή, υιοθετεί την κλασσική νεοφιλελεύθερη συνταγή παρέχοντας τη δυνατότητα στο φορέα να εκμεταλλευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία ως μια από τις πηγές εσόδων για τη λειτουργία του.

Να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των στρατοπέδων Ζορμπά, Βαρύτη και Φακίνου και απομάκρυνσης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Γουδή-Μπαντμιντον.

Να προβλεφθεί γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να εκτελεστούν όλα τα αναγκαία έργα ανάπλασης στην περιοχή.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισίων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s